KYC-analisten weten heel goed waar de verbetering zit

KYC-analisten weten heel goed waar de verbetering zit

‘Het voorkomen van witwassen en financiering van terrorisme blijft de hoogste prioriteit hebben. Nu al werken er bij banken meer dan 12.000 professionals in deze rol. Wat dat betreft is de limiet zo’n beetje wel bereikt. Nog meer mensen inzetten is niet effectief en je kunt je afvragen of dit bedrijfseconomisch wel verantwoord is. Drie ontwikkelingen zullen op termijn tot ingrijpende veranderingen leiden: inzet van nieuwe technologieën, samenwerking en procesoptimalisatie.’

AI versus menselijk maatwerk

Niels Heitkamp volgt als Manager KYC sinds 2020 de ontwikkelingen op de voet. ‘Ook de Nederlandsche Bank ziet in dat we de grenzen van doelmatigheid hebben bereikt. Juist door inzet van technologieën als Data Analytics, Artificial Intelligence en Machine Learning, kan de aanpak van witwassen veel gerichter. Eenvoudige zaken en repeterend uitzoekwerk zullen in hoge mate worden geautomatiseerd.

Voor de verdachte zaken die er echt toe doen, is er een scherpe analyse nodig om de juiste vragen weten te stellen. Hoe groter de bedragen die zijn gemoeid met vermoedelijk criminele activiteiten, hoe complexer en uitdagender het wordt om de boef te vangen. Dan moet je echt verstand van zaken hebben, verbanden kunnen leggen en confrontaties aan durven gaan. Pas dan wordt de menselijke factor weer in toenemende mate doorslaggevend voor het succes.’

FIU/DNB
Tim Levert heeft een achtergrond als Lean Consultant en werkte het afgelopen jaar binnen het Competence Center Klantintegriteit van de Volksbank aan de kwaliteit van het proces. ‘Er zijn nog maar weinig ongebruikelijk transacties die niet aan het licht komen. In 2021 waren dat er sector breed ruim 1,2 miljoen, waarvan een kleine 100.000 als verdacht bij de FIU zijn aangegeven. Slechts een klein deel daarvan is verder onderzocht en heeft in een aantal gevallen geleid tot een veroordeling. Niet echt efficiënt. Samenwerking tussen alle partijen kan daar verandering in brengen. Door data te delen en een sterkere coördinatie en prioriteitstelling neemt de slagkracht van alle betrokkenen toe. En biedt het ons de kans op de grote vissen te jagen zonder dat de preventieve werking van KYC aan kracht verliest.’


Procesoptimalisatie

Niels en Tim zijn samen Improving Assets begonnen, een bedrijf dat organisaties helpt hun poortwachtersrol efficiënt en effectief in te richten. ‘Dat willen we doen door met een team van ervaren professionals het werk aan te pakken en de processen te optimaliseren.’ Als mooi voorbeeld daarvan noemt Tim het KYC Exit-proces. ‘Vanuit de backlog werden zaken aangeleverd die soms wel een half jaar oud waren. Dan moesten de analisten op basis van die oude analyses het proces in gang zetten om afscheid te nemen van een klant. In de praktijk werkt dat niet goed, met als gevolg dat je alle stappen in het proces nogmaals moet doorlopen. Beter is het om naar aanleiding van een review, door te pakken en gelijk tot afhandeling met de klant te komen. Op basis van onze ervaringen zijn we nu bezig de processen hierop aan te passen.’

Flying Squad: Zwaarste zaken, best opgeleide mensen
Het is onze ambitie om een nieuw team van ervaren KYC professionals te vormen die gezamenlijk, inhouse, aan de slag gaan bij klanten. Een soort Flying Squad van experts die volledig op elkaar in gewerkt zijn, diepgaande kennis hebben van de KYC processen en de interne drive om deze te verbeteren. Door onze strategische partner Assets Only maken we hiermee een vliegende start.

We bieden de vastigheid en geborgenheid van een vaste groep en dagen je uit meer uit je werk te halen. Onze ervaring is dat je als KYC-analist exact weet waarom een proces goed of slecht verloopt. Nu bieden we je de kans hier ook wat aan te doen. Uiteraard brengen we je de skills bij om dat te kunnen, bijvoorbeeld door het volgen van een Lean Green Belt opleiding. Ons succes staat of valt echter met je enthousiasme om mensen en organisaties mee te krijgen in verandering.’